SUPPORTfightere - hvem bruger SUPPORTfighter?

SUPPORTfighter benyttes i dag af en lang række virksomheder, lige fra den større virksomhed, der primært markedsfører sig via internettet og dermed har brug for en effektiv måde at besvare supportmails på, til den mindre virksomhed, som blot ønsker at have en fælles mailbox til virksomheden.

Når det gælder den større virksomhed, som primært markedsfører sig via internettet, så er det her vigtigt at have et effektivt værktøj til at håndtere de kundehenvendelser, der kommer via mail. Sidder der en hel supportafdeling og bevarer kundehenvendelser, er det vigtigt at kunne tage udgangspunkt i SUPPORTfighters svarskabeloner, som vi kalder standardsvar, sådan at man ikke er nødt til at skrive en svarmail helt fra bunden, hver gang en kunde henvender sig med samme type spørgsmål. Helt lavpraktiske daglige krav som f.eks. hvordan man sikrer at to supportere kommer til at besvare den samme mail samtidigt, samt hvordan man nemt ser historikken i en mailkorrespondance, er noget som selvfølgeligt bliver addresseret i SUPPORTfighter.

I andre typer af virksomheder, som måske ikke primært markedsfører sig via internettet, men som alligevel jævnligt får kundehenvendelser via mail, er det vigtigt, at disse kundehenvendelser ikke havner i en medarbejders personlige mailbox. Så er der nemlig en stor risiko for, at kunden ikke får et hurtigt svar, såfremt en medarbejder er på ferie, eller pludselig er blevet syg. Her er SUPPORTfighter et uovertruffent værktøj til at sikre, at alle medarbejderne kan logge ind i et fælles univers og se/besvare hinandens mails, hvis en kollega er på ferie.

På det seneste er SUPPORTfighter også blevet meget brugt i virksomheder, der outsourcer dele af organisationen. Det kan f.eks. være supportfunktionen, bogholderiet eller serviceafdelingen. I dette tilfælde kan den outsourcede del af virksomheden benytte SUPPORTfighter og dermed korrespondere på vegne af virksomheden, ligesom virksomheden har en helt unik mulighed for at føre kvalitetskontrol med de svar, der bliver givet. SUPPORTfighter er også et værktøj der benyttes i forbindelse med automatisk udsendelse af PDF ordrebekræftelser, PDF fakturaer samt rykkere, idet kernen i SUPPORTfighter er særdeles velegnet til at integrere til virksomhedens økonomisystem eller CRM system og agere som mailgateway. Samtidigt får virksomheden en meget overskuelig oversigt over hvad der er sendt ud til den enkelte kunde.

Ring til os på 70262126 og hør mere om alle de mange muligheder i SUPPORTfighter!